billede15tivoli-2010-2billede16

Vigtig info

Vores ønske er konsultationer med fokus på barnet og god kommunikation samt naturligvis høj faglighed.

Klinikkens sekretær er kun tilstede frem til frokost dvs om eftermiddagen er sekretariatet lukket, da vi andre har besøg af klinikkens patienter.
I skal derfor bare tage plads i venteværelset, lege med legetøjet, læse bøger og blade – og så kommer vi henter jer.

Da der jo ikke fast er personale i sekretariatet, er det en forældre-opgave at holde øje med egne børn i venteværelset.
Der henstilles i øvrigt til, at det primært er det barn, der har forløb i klinikken, som deltager i konsultationen og ikke søskende. Dette skyldes ønsket om optimalt udkom af konsultationerne, hvor der kan og skal fokuseres på det henviste barn.

Derudover ønsker vi, at medbragt mobil-telefon under konsultationen er på lydløs – og som udgangspunkt skal der ikke tales i telefon under konsultationer. Er dette strengt nødvendigt, henvises til, at I lige oplyser det ved start på konsultationen, og at samtalen tages enten i venteværelset eller i fri luft, så konsultationerne ikke forstyrres.

Opleves noget ikke tilfredsstillende, hører vi meget gerne om det (og også gerne ved tilfredshed). Med henblik på sikker opfølgning vil vi ved klager bede jer maile til klinikken eller sende brev, eventuelt aflevere det i klinikken. Hermed sikres, at vi kan diskutere det i hele personalegruppen ved vores personalemøder.

Opleves deciderede fejl hører vi naturligvis også meget gerne om dette – og derudover kan disse indberettes til Dansk Patient Sikkerheds Database (www.dpsd.dk).

I forbindelse med ikrafttrædelsen af den nye persondataforordning pr 25.5.18 er der kommet skærpede krav både i forhold til håndteringen af personfølsomme data (navn, cpr-nr, etnicitet, religiøsitet mm), hvilket også har betydning for speciallægepraksis bl.a at alle skal udfylde en samtykke-erklæring ved opstart i klinikken. I kan læse nærmere om dette i bl.a dokumentet om Privatlivspolitik under fanen ‘Vejledninger & skemaer’ (se under punktet ‘Persondataforordningen’).