shutterstock_24591970shutterstock_252107509

Patienttyper

Vi modtager børn og unge med mange forskellige symptomer fx:

 • Astma
 • Astmatisk brochitis
 • Allergi
 • Børneeksem
 • Diarré
 • Forhudsforsnævring
 • Forstoppelse
 • Hjertemislyd
 • Hovedpine
 • Hyppige infektioner
 • Løse led, platfod
 • Manglende testikler
 • Mavesmerter
 • Overvægtige børn
 • Pubertet, for sen og for tidlig
 • Småtspisende børn
 • Skæve kranier og andre bevægeapparatsproblemer
 • Tourette Syndrom/tics, epilepsi, forsinket udvikling
 • Vækstproblemer
 • Vandladningsproblemer

Der modtages ikke længere børn med ADHD/ADD og andre børnepsykiatriske problemstillinger, da regionen har besluttet, at denne patientgruppe skal følges af speciallæge i børnepsykiatri. Børn med mistanke om disse diagnoser skal derfor henvises til børnepsykiater via egen læge.