BESKEDER FRA KLINIKKEN

Kære forældre & børn.

Til orientering er de sidste lokaler i huset blevet lejet ud til praktiserende læge, Louise, dvs der er meget mere uro i klinikken. Principielt er det første venteværelse, som altid, børneklinikkens, men i hvert fald de første måneder kan det ikke undgås, at Louises patienter benytter vores venteværelse.
Så i tilfælde af (forhåbentlig meget sjældent!), at I kommer, og VORES ankomstskærm (den anden klinik har også én) siger, at I ikke har tid i klinikken, så tag hurtigt fat i en af os, for vi registrerer ikke nødvendigvis, at I sidder og venter, da det kunne være en af den anden kliniks patienter.
Vi har fortsat de samme lokaler som tidligere, og toiletforhold er uændrede – vi dele bare med de andre.

MVH Susanne & Co

Kære forældre & børn.

Covid19 er – forhåbentlig – ved at være kun et lille problem 🙂
I klinikken fortsætter vi (som før) med afspritning, men togbanen og lidt legetøj er fremme igen. Vi henstiller stadig til, at søskende så vidt muligt ikke deltager – og vi kan stadig ved sygdom mm benytte video-konsultationer via ‘Min Læge’-app’en 🙂
Derudover anmodes astma-patienterne stadig om at medbringe deres egen blå inhalator.

Mvh Susanne & Co 🙂

 

Kære forældre & børn 🙂

Husk hvis I bruger GPS til at finde vej til klinikken, så indsæt Mørkhøj Skole, som ligger lige overfor lægehuset, hvor klinikken ligger i (vi bor i den modsatte ende end p-pladsen og de praktiserende lægers indgang) – SE EFTER DET HVIDE STRANDFLAG ‘BØRNELÆGE’ 😉

Mvh Klinik for Børn & Unge

Velkommen til Klinik for Børn & Unge

Klinikken er børnelægepraksis dvs vi modtager børn og unge op til det fyldte 18 år, dog kan unge fortsat følges til de er 19 år 364 dage.

Vedrørende et forløb i klinikken gælder, at

  • … før der kan gives tid i klinikken, skal barnets praktiserende læge lave en elektronisk henvisning (som derfra sendes til ‘henvisningshotellet’, hvorfra vi så kan hente den).
  • … der maksimalt er 6 kontakter pr henvisning, hvor også telefon- og mailkontakt tæller.
  • … det kun er den problemstilling, lægen har lavet henvisning på, som vi kan tage os af i klinikken.
  • … tidsbestilling (og aflysning af tider) skal ske på klinikkens telefonnr 3641 3836 og ikke pr mail (mail kan undtagelsesvis i weekenden benyttes til afbud, men vi beder meget om, at I melder fra i god tid, da vi så kan bruge jeres tid til en af børnene på venteliste til ny tid – OG dermed nedbringe ventetiden)
  • … I meget gerne må medbringe medicin, inhalatorer mm til alle besøg i klinikken, og såfremt det drejer sig om barnets vækst også Barnets Bog og højde-vægt-målinger fra fx sundhedsplejersken.

Husk i øvrigt barnets sygesikringsbevis ved alle besøg i klinikken – det er et krav fra Danske Regioners side.

PÅ GENSYN!

Med venlig hilsen
Personalet i Klinik for Børn & Unge

tivoli-2010-15 provence-005