BESKEDER FRA KLINIKKEN

Klinikken holder ferielukket fra torsdag d.15.7-10.8.21 (begge inklusive), hvor der henvises til egen læge eller 1813 ved behov for lægelig assistance.

Mvh Susanne & Co

Kære forældre & børn.

Covid19 er jo desværre ikke helt forsvundet 🙁
Af den grund er klinikken fortsat præget af ‘aktionen mod corona-smitte’ dvs intensiveret afspritning, ingen togbane, legetøj eller blade i klinikken og BEGRÆNSET FREMMØDE DVS KUN ‘PATIENT’ OG FORÆLDRE (INGEN SØSKENDE) samt i tiltagende omfang brug af video-konsultationer via ‘Min Læge’-app’en.
Der holdes ved konsultationerne så vidt muligt fortsat en vis afstand og undgås unødvendig fysisk kontakt.

Derudover skal ALLE ASTMA-PATIENTER TIL ALLE BESØG HAVE DERES EGEN BLÅ INHALATOR MED.

Mvh Susanne & Co 🙂

 

Kære forældre & børn 🙂

Husk hvis I bruger GPS til at finde vej til klinikken, så indsæt Mørkhøj Skole, som ligger lige overfor lægehuset, hvor klinikken ligger i (vi bor i den modsatte ende end p-pladsen og de praktiserende lægers indgang) – SE EFTER DET HVIDE STRANDFLAG ‘BØRNELÆGE’ 😉

Mvh Klinik for Børn & Unge

Velkommen til Klinik for Børn & Unge

Klinikken er børnelægepraksis dvs vi modtager børn og unge op til det fyldte 18 år, dog kan unge fortsat følges til de er 19 år 364 dage.

Vedrørende et forløb i klinikken gælder, at

  • … før der kan gives tid i klinikken, skal barnets praktiserende læge lave en elektronisk henvisning (som derfra sendes til ‘henvisningshotellet’, hvorfra vi så kan hente den).
  • … der maksimalt er 6 kontakter pr henvisning, hvor også telefon- og mailkontakt tæller.
  • … det kun er den problemstilling, lægen har lavet henvisning på, som vi kan tage os af i klinikken.
  • … tidsbestilling (og aflysning af tider) skal ske på klinikkens telefonnr 3641 3836 og ikke pr mail (mail kan undtagelsesvis i weekenden benyttes til afbud, men vi beder meget om, at I melder fra i god tid, da vi så kan bruge jeres tid til en af børnene på venteliste til ny tid – OG dermed nedbringe ventetiden)
  • … I meget gerne må medbringe medicin, inhalatorer mm til alle besøg i klinikken, og såfremt det drejer sig om barnets vækst også Barnets Bog og højde-vægt-målinger fra fx sundhedsplejersken.

Husk i øvrigt barnets sygesikringsbevis ved alle besøg i klinikken – det er et krav fra Danske Regioners side.

PÅ GENSYN!

Med venlig hilsen
Personalet i Klinik for Børn & Unge

tivoli-2010-15 provence-005