BESKEDER FRA KLINIKKEN

Kære forældre & børn.

Som I alle har erfaret, er store dele af det danske samfund lukket ned, men det gælder ikke speciallægepraksis, idet det vurderes, at vi udfører ‘kritisk og samfundsvigtigt arbejde’.
Tiderne i klinikken er derfor som udgangspunkt ikke aflyste.

Vi har i denne ‘corona-situation’ fået tilladelse til at ændre de besøg, der ikke kræver undersøgelser, til video-konsultationer (fx facetime), hvor jeg over weekenden vil vurdere, hvem der kan klares på den måde – og orientere jer (sms/tlf).
Er der problemer med at etablere video, må vi se, om vi kan klare os bare med telefonen.

SÅ I behøver ikke at ringe til klinikken for at høre, om jeres tid er der – for så længe vi er raske (og det er vi), så er klinikken igang med håndsprit mm.
Skulle der ske ændringer, vil I blive orienteret.

OG det er selvfølgelig klart, at er jeres børn infektionssyge, skal I melde afbud – men sådan […]

Kære forældre & børn 🙂

Klinikken er beliggende på Ilbjerg Allé 38B i Søborg i Lægehus med 2 praktiserende læger.
Huset ligger ved siden af Mørkhøj Bibliotek og overfor Mørkhøj Skole, SOM I SKAL INDSÆTTE PÅ GPS’EN (men hvis I havner på den modsatte side af vejlukningen på Ilbjerg Allé end klinikken, er der kun 50 m at gå).
Indgangen til klinikken er i den bagerste del af bygningen dvs modsat de praktiserende lægers indgang (som ligger ved parkeringspladsen).
KIG I ØVRIGT EFTER DET HVIDE STRANDFLAG PÅSKREVET ‘BØRNELÆGE’ 😉

Mvh Klinik for Børn & Unge

Velkommen til Klinik for Børn & Unge

Klinikken er børnelægepraksis dvs vi modtager børn og unge op til det fyldte 18 år, dog kan unge fortsat følges til de er 19 år 364 dage.

Vedrørende et forløb i klinikken gælder, at

  • … før der kan gives tid i klinikken, skal barnets praktiserende læge lave en elektronisk henvisning (som derfra sendes til ‘henvisningshotellet’, hvorfra vi så kan hente den).
  • … der maksimalt er 6 kontakter pr henvisning, hvor også telefon- og mailkontakt tæller.
  • … det kun er den problemstilling, lægen har lavet henvisning på, som vi kan tage os af i klinikken.
  • … tidsbestilling (og aflysning af tider) skal ske på klinikkens telefonnr 3641 3836 og ikke pr mail (mail kan undtagelsesvis i weekenden benyttes til afbud, men vi beder meget om, at I melder fra i god tid, da vi så kan bruge jeres tid til en af børnene på venteliste til ny tid – OG dermed nedbringe ventetiden)
  • … I meget gerne må medbringe medicin, inhalatorer mm til alle besøg i klinikken, og såfremt det drejer sig om barnets vækst også Barnets Bog og højde-vægt-målinger fra fx sundhedsplejersken.

Husk i øvrigt barnets sygesikringsbevis ved alle besøg i klinikken – det er et krav fra Danske Regioners side.

PÅ GENSYN!

Med venlig hilsen
Personalet i Klinik for Børn & Unge

tivoli-2010-15 provence-005