BESKEDER FRA KLINIKKEN

Vi er idag d.20.4. blevet gjort opmærksomme på, at når hjemmesiden åbnes på en smartphone, sker der en forskydning i åbningstider mm, således at fx onsdags tidsbestilling 10-13 figurerer under torsdag.

Vi stiler efter, at det er rettet i næste uge.

Mvh Klinik for Børn & Unge

Kære forældre & børn.

Da jeg d.26.-27.4. underviser praktiserende læger, vil jeg ikke være i klinikken dvs der vil heller ikke være telefontid d.27.4. om morgenen.
Sekretær Cariina vil være i klinikken fra 8.30-12 begge dage.

Med venlig hilsen
Susanne

I forhold til den telefoniske kontakt til klinikken kan det især mandag og tirsdag være lidt svært at komme igennem i tidsbestillingstiden 🙁
Desværre kan vores telefonsystem ikke lave en køfunktion, hvorfor vi må svare jer i den rækkefølge, I kommer igennem.
Onsdag og torsdag oplever vi ofte få opkald på telefonen 😉

Velkommen til Klinik for Børn & Unge

Klinikken er børnelægepraksis dvs vi modtager børn og unge op til det fyldte 18 år, dog kan unge fortsat følges til de er 19 år 364 dage.

Vedrørende et forløb i klinikken gælder, at

  • … før der kan gives tid i klinikken, skal barnets praktiserende læge lave en elektronisk henvisning (som derfra sendes til ‘henvisningshotellet’, hvorfra vi så kan hente den).
  • … der maksimalt er 6 kontakter pr henvisning, hvor også telefon- og mailkontakt tæller.
  • … det kun er den problemstilling, lægen har lavet henvisning på, som vi kan tage os af i klinikken.
  • … tidsbestilling (og aflysning af tider) skal ske på klinikkens telefonnr 3641 3836 og ikke pr mail (mail kan undtagelsesvis i weekenden benyttes til afbud, men vi beder meget om, at I melder fra i god tid, da vi så kan bruge jeres tid til en af børnene på venteliste til ny tid – OG dermed nedbringe ventetiden)
  • … I meget gerne må medbringe medicin, inhalatorer mm til alle besøg i klinikken, og såfremt det drejer sig om barnets vækst også Barnets Bog og højde-vægt-målinger fra fx sundhedsplejersken.

Husk i øvrigt barnets sygesikringsbevis ved alle besøg i klinikken – det er et krav fra Danske Regioners side.

PÅ GENSYN!

Med venlig hilsen
Personalet i Klinik for Børn & Unge

tivoli-2010-15 provence-005